Chính sách bảo mật

Legal Check cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Người Sử Dụng (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng), Người Sử Dụng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Legal Check thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Người Sử Dụng.

 

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Các thông tin thu thập thông qua Legal Check nhằm mục đích:

 

  • Hỗ trợ Người Sử Dụng khi sử dụng Legal Check;
  • Cung cấp cho Người Sử Dụng thông tin mới nhất trên Legal Check;
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Legal Check;
  • Thực hiện các bản khảo sát Người Sử Dụng.

 

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Legal Check, Người Sử Dụng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin (Họ tên cá nhân, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, các vấn đề nội bộ của tổ chức, …). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Legal Check không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

 

Legal Check cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Người Sử Dụng xem, số links (liên kết) mà Người Sử Dụng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến địa chỉ Legal Check. Legal Check cũng có thể thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Người Sử Dụng sử dụng mỗi khi truy cập vào Legal Check như tên Browser, thời gian truy cập,...

 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP

 

Legal Check thu thập và sử dụng thông tin của Người Sử Dụng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

 

Khi cần thiết, Legal Check có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người Sử Dụng dưới các hình thức như: gởi báo cáo pháp lý, khuyến nghị pháp lý, cập nhật pháp luật, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, Người Sử Dụng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới.

 

CHIA SẺ THÔNG TIN

 

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin như đã nêu trong chính sách này, Legal Check cam kết sẽ không tiết lộ thông tin mà Người Sử Dụng đã cung cấp cho bất cứ bên nào khác.

 

Trong một số trường hợp, Legal Check có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu hoặc cung cấp dịch vụ và khi đó thông tin của Người Sử Dụng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án hoặc cung cấp dịch vụ. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án hoặc cung ứng dịch vụ.

 

Legal Check có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của Người Sử Dụng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (i) khi có yêu cầu hợp pháp của các cơ quan có thẩm quyền; (ii) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Người Sử Dụng khác.

 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Khi gửi thông tin của mình cho Legal Check, Người Sử Dụng đã đồng ý với các điều khoản mà Legal Check đã nêu ở trên, Legal Check cam kết bảo mật thông tin của Người Sử Dụng bằng mọi cách thức có thể và hợp lý. Legal Check sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau trong khả năng nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

 

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Legal Check không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Người Sử Dụng cung cấp cho Legal Check sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, Legal Check không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin của Người Sử Dụng cũng như các trường hợp Người Sử Dụng chia sẻ thông tin với người khác…. Nếu Người Sử Dụng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Legal Check đề nghị Người Sử Dụng không nên sử dụng Legal Check vào bất kỳ mục đích nào của mình.

 

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

 

Legal Check hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong Chính Sách Bảo Mật này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Legal Check cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ Người Sử Dụng (nếu có).

 

Nội dung “Chính Sách Bảo Mật” này chỉ áp dụng tại Legal Check, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại Legal Check. Legal Check khuyến khích Người Sử Dụng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các website của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cho các trang web đó. Legal Check không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của website thuộc bên thứ ba.

 

Vì vậy, Người Sử Dụng đã đồng ý rằng, khi sử dụng Legal Check sau khi chỉnh sửa nghĩa là Người Sử Dụng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, Legal Check đề nghị Người Sử Dụng nên xem trước nội dung Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập các nội dung khác trên Legal Check cũng như Người Sử Dụng nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính Sách Bảo Mật” của từng website mà Người Sử Dụng đang truy cập.

 

LIÊN HỆ

 

Legal Check luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Người Sử Dụng về “Chính Sách Bảo Mật” này. Nếu Người Sử Dụng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ với Apolat Legal.