Giới thiệu

Là những người thực hành trong lĩnh vực pháp lý và tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi nhận ra rằng:

  • Có hơn 1500 doanh nghiệp startup đang hoạt động và hàng chục ngàn startup đang được thai nghén, nhưng có hơn 90% trong số đó thất bại và rủi ro pháp lý là một trong những nguyên nhân hàng đầu;​
  • Có hơn 97% doanh nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) với nguồn lực cho chi phí pháp lý chuyên nghiệp thấp hoặc rất thấp;​
  • Khoảng 70% số lượng các doanh nghiệp FDI phải bỏ ra trên 5% quỹ thời gian trong năm để giải quyết các thủ tục hành chính và 39%, 40% số lượng các nhà đầu tư nước ngoài lần lượt cho rằng các rủi ro về thực hiện hợp đồng, lao động là 2 trong 3 loại rủi ro lớn nhất.​

 

Rủi ro pháp lý luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự thất bại của các startups:

 

 

Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong các hoạt động kinh doanh và cắt giảm chi phí pháp lý không cần thiết thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, Legal Check cung cấp công cụ hữu ích để các doanh nghiệp rà soát tình hình tuân thủ pháp luật của mình.

 

Thông qua việc xây dựng nội dung bảng hỏi và phân tích nội dung trả lời của người sử dụng, Legal Check chỉ ra các quy định của pháp luật mà doanh nghiệp chưa tuân thủ và các rủi ro pháp lý là hệ quả của việc không tuân thủ đó. Bằng những phân tích chuyên nghiệp, Legal Check cũng đưa ra các khuyến nghị cơ bản và chuyên sâu cho từng trường hợp cũng như đề xuất các công cụ và giải pháp phù hợp mà doanh nghiệp có thể thực hiện.

 

Danh mục câu hỏi pháp lý này sẽ bao quát các vấn đề pháp lý cơ bản của doanh nghiệp như các quy định về thành lập, quản lý doanh nghiệp, thuế, lao động, hợp đồng và sở hữu trí tuệ.

 

Trong trường hợp Người Sử Dụng có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn câu trả lời tốt nhất.