Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn ghé thăm website Legal Check của Apolat Legal.

 

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Apolat Legal trước khi thực hiện kiểm tra pháp lý tại legalcheck.vn (sau đây gọi là “Legal Check”).

 

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, cung cấp thông tin, trả lời bảng hỏi hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của Legal Check, bạn (sau đây gọi là “Người Sử Dụng”) công nhận rằng đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu Người Sử Dụng không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Legal Check.

 

Apolat Legal chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên Legal Check đến Người Sử Dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên Legal Check tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

 

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Apolat Legal đối với các đối tượng thể hiện trên Legal Check.

 

Legal Check và tất cả nội dung của Legal Check, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Apolat Legal hoặc bên thứ ba cấp phép cho Apolat Legal. Bản quyền của Apolat Legal được thể hiện trên Legal Check bằng dòng chữ tiếng Anh '© 2016 Copyright by Apolat Legal Co.,Ltd. All rights reserved.'.

 

Bất kỳ nội dung nào thuộc Legal Check bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Apolat Legal và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Apolat Legal là xâm phạm quyền của Apolat Legal. Apolat Legal có quyền yêu cầu Người Sử Dụng chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA APOLAT LEGAL

 

Apolat Legal có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ legalcheck.vn mà không cần thông báo trước với Người Sử Dụng.

 

Apolat Legal có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Legal Check.

 

Khi sử dụng Legal Check, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Apolat Legal. Theo đó, Apolat Legal không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong quá trình sử dụng, vận hành của Legal Check.

 

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của Người Sử Dụng tại Legal Check (do Người Sử Dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên Legal Check) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Apolat Legal. Apolat Legal cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Người Sử Dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Apolat Legal sẽ thông báo tới Người Sử Dụng bằng văn bản. Người sử dụng cũng hiểu rằng, mặc dù được trang bị công nghệ và các tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Apolat Legal không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Người Sử Dụng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Người Sử Dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được Người Sử Dụng đưa lên Legal Check đều không được xem là thông tin mật, Apolat Legal được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

 

Người Sử Dụng cũng đồng thời hiểu rằng Apolat Legal không thể và không cam kết hoặc đảm bảo rằng các tài liệu sẵn có để tải về qua Legal Check là không bị ảnh hưởng bởi virus, lây nhiễm hay các mã độc hại. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và kiểm soát cần thiết để thỏa mãn các yêu cầu đặc thù cho tính chính xác của các dữ liệu được đưa vào và lấy ra, và lưu giữ bởi một cách thức hợp lý để tránh các rủi ro.

 

Apolat Legal được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà Người Sử Dụng đã đưa lên Legal Check cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Apolat Legal không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

 

Người Sử Dụng phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà Người Sử Dụng gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của Người Sử Dụng, điều đó có nghĩa Apolat Legal sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

 

Apolat Legal có quyền từ chối một số tài liệu Người Sử Dụng gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

 

Apolat Legal cho phép Người Sử Dụng xem, chiết xuất thông tin trên Legal Check (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: '©2015 Copyright by Apolat Legal Co.,Ltd.”

 

Người Sử Dụng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng Legal Check của Apolat Legal; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Legal Check của những Người Sử Dụng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý Legal Check của Apolat Legal.

 

Người Sử Dụng nhận thức rõ và chấp nhận rằng Apolat Legal và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Apolat Legal không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của Người Sử Dụng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Legal Check với bất kỳ nguyên nhân gì.

 

Nếu Người Sử Dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Legal Check hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Legal Check thì phương thức duy nhất Người Sử Dụng nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên Legal Check.

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Các tư liệu đăng trên Legal Check, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bản báo cáo pháp lý, các giải thích và khuyến nghị liên quan chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và Người Sử Dụng không nên xem đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Apolat Legal. Không có mối quan hệ luật sư – khách hàng nào được ngụ ý hoặc dự định được xác lập khi Người Sử Dụng truy cập Legal Check hoặc gửi câu hỏi cho Apolat Legal hoặc chuyên gia của chúng tôi, trừ khi việc liên lạc hoặc câu hỏi đó được thực hiện theo một hợp đồng tư vấn đã ký với Người Sử Dụng. Chúng tôi khuyến nghị Người Sử Dụng liên hệ với luật sư của Apolat Legal để được tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý của mình.

 

Các tư liệu đăng trên Legal Check không phản ánh bất kỳ phán quyết, thỏa thuận hoặc những thay đổi pháp lý gần đây, và Người Sử Dụng không nên xem đây là giải pháp giải quyết vấn đề pháp lý trong tương lai.

 

Apolat Legal luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của Người Sử Dụng về nội dung Legal Check. Nếu có một phần nào đó của Legal Check mà Người Sử Dụng cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Apolat Legal.

 

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Apolat Legal và Người Sử Dụng liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên Legal Check. Apolat Legal có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên Legal Check và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đưa các điều khoản sửa đổi lên Legal Check. Người Sử Dụng đồng ý xem xét thỏa thuận thường xuyên để nhận biết các thay đổi đó và việc tiếp tục truy cập hoặc tiếp tục sử dụng Legal Check sẽ được xem là việc chấp thuận toàn bộ các điều khoản sửa đổi.